Läbipõlemine ohustab tublisid õpilasi, neid põhikooli lõpetajaid, kes tahavad elus edasi jõuda. Neile lähevad nende hinded vägagi korda ja enamasti on nende tunnistustel neljad-viied, mille sekka võib-olla sattunud ka mõni üksik kolm. Kuna lapsi on õpetatud keskenduma ebaõnnestumistele ja vigade parandamisele, siis piisab ühest-kahest õppeainest, kus ta on nõrgem, et varjutada sellega tema tegelike teadmiste ja oskuste tase.

Elu esitab 15-16-aastastele väljakutseid, millega ei tule tihtipeale toime isegi täiskasvanud. „Miks elu peab nii raske olema?“ küsis üks laps mult pisarsilmi. Ta pole ainuke.