Mõlemad abikaasad olid sunnitud revolutsiooniterrori tõttu pikki kuid vanglas viibima. Imekombel õnnestus Joséphine’il vanglast vabaneda, tema laste isa aga hukati. Igapäevased hukkamised olid pikalt kõiki hirmu all hoidnud, nii oli Joséphine’il vabanedes suur soov elu nautida. Hoolimata äärmisest rahalisest kitsikusest suutis ta aja jooksul end koguda ning saada rõõmsameelse ja ekstravagantse daamina tuntuks Pariisi kõige peenemates seltskondades.

Joséphine kohtas endast kuus aastat nooremat Napoleoni 1795. aastal ühes kõrgseltskonna salongis. Napoleon oli noor revolutsioonikindral, kelle kohta teati, et ta oli armastusele selja pööranud. Ent temaga juhtus just see, mida kõige vähem oodati: mees armus pööraselt...