Isa saabumine lapse meeleilma, isa ja ema lähedase suhte ning suguühte teadvustamine annab lapsele teada, kui juhuslik oli tema ilmumine siia ilma. Lapsel pole lihtne omaks võtta uut teadmist isa ja ema suhtest, mis toob kaasa kõikvõimsustunde kaotuse, teadmise surma võimalusest ja üksindus­tunde. Kui isalt tuleb lapsele teadmine elu jätkuvusest, toob ta lapse ellu ka teadmise lapse ja ema igavesti kestva lähedussuhte kaotusest.

Mehe suhte naisega muudavad kõvaks pähkliks lähedusega seotud tunded. Esimene tunne, mida mees läheduses naisega kogeb, on vaenulikkus, mis aitab mehel end naisest eristada. Vaenulikkus kui loomulik tunne ei seostu suhete alguses aga mitte naise, vaid emaga. Vaenulikkus aitab mehel eemalduda lapsepõlve lähedustundest ja jõuda täiskasvanulikku suhtesse naisega.