Lillevälja sõnul saab EAÜ kaudu toitlustusäri juht sõlmida litsentsilepingu, mis annab talle muusika avaliku esitamise õiguse. Makstava litsentsitasu suurus sõltub sellest, kas muusikateoseid esitatakse elavas ettekandes või tehniliste vahendite abil, samuti sellest palju, istekohti kohas on ja kas seal ka tantsitakse. Kuni 50 kohaga pubi või baari litsentsitasu määr on ca 21 eurot kuus.

“EAÜ on loonud kõik võimalused, et muusika kasutamine äriettevõtetele lihtsaks teha. Vastasel juhul peaks pubi iga muusika- ja sõnade autoriga, kelle lugu taustaks mängib, ise kokkulepped tegema ja autoritasude osas arveldama. Sama töö jääks teha igal heliloomingu autoril, kes omakorda peaks sadade toitlustusasutustega asju ajama,” lisas Lillevälja. “Kõik see vaev jääb autorite ühingule, kui sõlmida meiega litsentsileping.”

EAÜ tegevjuhi Kalev Rattuse sõnul kehtib analoogne muusikateoste litsentseerimise süsteem kõigis Euroopa riikides. “Intellektuaalomandi väärtustamine on oluline osa ettevõtlusmaastikust. Mida vähem saavad autorid oma loomingu eest tasu, seda vähem on meil professionaalseid heliloojaid ja laulukirjutajaid, kes oma tööst elatuda saavad.” Kaitstud ja väärtustatud autoriõigused on Rattuse sõnul üks põhjus, miks Eesti muusika on täna nii kõrgel tasemel.

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna piirkonnavanema Lea Bärensoni sõnul lahendab intellektuaalomandi õiguse rikkumisi enamasti tsiviilkohus. „Küll aga võib teatud juhtudel tegu olla süüteoga. Süüteomenetlus on viimane abinõu, kui muud vahendid ei ole õigusrikkumise peatamiseks piisavad,“ ütles Bärenson. „Näiteks on väärteo korras karistatav restoranis, baaris, kaubanduskeskuses muusika mängimine ilma litsentsilepinguta.“

Kui omanik ei ole pädeva asutuse või autoriga lepingut sõlminud ja tekitatud kahju jääb alla 200 euro, siis on toime pandud väärtegu, mille karistus on füüsilisele isikule kuni 300 eurot ning juriidilisele isikule kuni 6400 eurot. Rikkumine liigitub kuriteoks, kui litsentsilepingu puudumisega tekitatud kahju või saadud kasu ületab 200 euro piiri.

EAÜ on asutatud 1991 aastal ning esindab üle 5000 Eesti muusikaautori ning umbes kolme miljoni välisriigi muusikaautori ja -kirjastaja õigusi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid