Vaatlusaluste keskmine vanus oli 65 eluaastat. Neile manustati nelja nädala jooksul enne uinumist kas 865 mg magneesiumoksiidi või platseebot.

Kummaski vaatlusaluste rühmas vähenes öiste jalakrampide esinemissagedus nädalas pea poole võrra. Sealjuures vähenes ravigrupis krampide esinemissagedus nädalas 3,41 korra ja platseebogrupis 3,03 korra võrra. Erinevus ei ole statistiliselt oluline.

Autorite hinnangul on öiste jalakrampide ennetuses oluline osa platseeboefektil ning ei ole teaduslikku kinnitust soovitusele kasutada magneesiumoksiidi öiste jalakrampide ennetamiseks.

Allikas: Eesti Arst

Refereeritud: Roguin Maor N, Alperin M, Shturman E, et al. Effect of magnesium oxide supplementation on nocturnal leg cramps: a randomized clinical trial. JAMA Inten Med 2017;177:617–23.