USA rahvusliku tervise ja toitumise uuringu (NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey) käigus analüüsiti aastatel 2009-2014 kogutud andmeid ise raporteeritud gluteenivaba dieedi kohta ning kõrvutati neid toksiliste metallide esinemise markeritega veres ja uriinis. Andmed kohandati soo, vanuse, rassi ja uuringutsükli kohta.

7471 uuritavast 73 (vanuses 6-80 aastat) väitsid end olevat gluteenivabal dieedil. Gluteenivaba dieedi järgijatel leiti uriinis arseeni ligi kaks korda kõrgemas kontsentratsioonis, veres elavhõbedat 70% kõrgemas kontsentratsioonis ning uriinis ka veidi kõrgemas kontsentratsioonis kaadmiumi võrreldes gluteenivaba dieedi mitte järgijatega. Seost ei leitud pliiga uriinis või veres ega kaadmiumiga veres. Täiendavad kalkulatsioonid ainult enam kui 20aastaste kohta ei toonud tulemustesse erinevust.

See on teadaolevalt esimene uuring, mis näitab gluteenivaba dieedi seost kõrgema arseeni, elavhõbeda ja kaadmiumi sisaldusega organismis. Nende metallide püsiva madala kontsentratsiooni mõju tervisele ei ole veel selge, aga võimalik, et see soodustab vähi või teiste krooniliste haiguste kujunemist.

Allikas: Kliinik.ee