Nii materiaalne kui ka energeetiline kadedus sunnib meid ümbritsevate inimestega suhtlema täiesti teistmoodi. Järk-järgult, ise seda märkamata, hakkame tegelema energeetilise vampirismiga. Seda kutsutakse olmeliseks seetõttu, et see on suuremal või vähemal määral omane meile kõigile.
Muidugi, ühes või teises olukorras võib inimene teistelt energiat võtta, näiteks siis, kui ta on raskelt haige, kui ta on väga tugevasti vapustatud või kardab. Samuti on energia võtmine iseloomulik lastele ja vanadele inimestele, kuid see ei tohiks mitte kellelegi muutuda süsteemiks.
On olemas seitse olmevampirismi põhitüüpi.

Esimest tüüpi kutsutakse loominguliseks. Selline vampiir püüab midagi niisugust välja mõelda, mis võib teistes inimestes esile kutsuda tugevat kohmetust või hirmu. Ta peab tabama õige hetke, et oma “doonorit” kuidagi riivata. Näiteks avaliku esinemise ajal võib ta avalikult lektori juurde minna ja ning sosistada talle kõrva nii, et ka kõik teised kuulevad: “Teil on püksiauk lahti...” Muidugi kutsub see esile tugeva kohmetuse, mis paratamatult toob endaga kaasa energia kao.

Teine energeetilise vampirismi tüüp on infantiilne tüüp. Mõned inimesed käituvad lapsikult, on pidevalt hirmul, ärevuses ja ebakindlad. Nad mängivad nõrka isiksust ning keelduvad vastu võtmast iseseisvaid otsuseid. Tavaliselt käivad nad regulaarselt tuttavate juures, kaebavad oma õnnetu saatuse üle, anuvad abi ja toetust. Püüdes neid aidata, hakkame neid lohutama, neid haletsema, millega ainult suurendame nende probleeme. Haletsuse energia on negatiivne, sest teeb teised inimesed passiivseks. Kui püüame nende eest leida probleemidele lahendusi, siis loome peentasandil mõttevorme (elementaale), millesse paneme osa oma energiat selleks, et mõte muutuks reaalseks. Sel kombel saavad nad seda energiat ilma omapoolse jõupingutuseta. Nii kujuneb neil välja alateadlik energia saamise viis oma igasuguste soovide täitmiseks. Neil tarvitseb vaid tulla meie juurde ning öelda, et neil miski ei õnnestu...

Kolmandat tüüpi energeetilist vampirismi kutsutakse hukkamõistu vampirismiks. Sel juhul püüab inimene esile kutsuda vestluskaaslase raevu. Iga kohtumise puhul püüab ta teid häbistada, kritiseerida ja hukka mõista. Ta kinnitab, et olete kõlbmatu närukael ja alatu inimene, et teist hullemat inimest on raske leida... Te püüate ennast kuidagi õigustada, räägite, et pole üldsegi selline, te vihastate, plahvatate ning purskate selle energia välja, tema aga lahkub rahulolevana. Kui te temaga suheldes ei pööraks sellele kriitikale tähelepanu või vastupidi, räägiksite talle: “Tead, ma olen isegi hullem veel; tänan sind, et ütlesid mulle seda”, siis haarab teda raev, sest ta ei saanud oodatavat energiat.

Neljandat energeetilise vampirismi tüüpi kutsutakse informatiivseks vampirismiks. Sellised isiksused kalduvad “sõnalisele kõhulahtisusele”. Nad koormavad teisi inimesi absoluutselt mittevajaliku infoga. Nad mitte ei suhtle, vaid lihtsalt lobisevad. Suhtlemine eeldab lisaks vajalikule infovahetusele ka meie südamest tulevat energiavahetust. Vaid inimene on suuteline armastust tekitama ning seda kogu maailmale jaotama. Kui inimese süda on suletud, kaotab ta loomuliku suhtlemise võime. Selle asemel et anda, ta ainult võtab. Selleks läheb ta teiste juurde või helistab telefoniga, provotseerides mõttetutele jutuajamistele. Kohe, kui neil energiat on vaja, hakkavad nad telefonis numbrit valima.

Viiendat energeetilise vampirismi tüüpi kutsutakse võrgutuse vampirismiks. See on meie maailmas väga levinud. Mõned naised, isegi abielus olles, tahavad alateadlikult tõmmata endale meeste tähelepanu ning meeldida eranditult kõigile. Nad kannavad vastavat riietust ning käituvad vastaval kombel, püüdes saada energiat, mida heidab välja mees, kui mõtteliselt soovib lähedust. Seda pilti ette kujutades saadab ta samal hetkel naisele suure portsu oma energiat. Iidsetel aegadel, tundes juurtšakra töö- mehhanismi, õpetati naistele kunsti, kuidas käituda nii, et mitte köita meeste seksuaalset tähelepanu. Tänapäeval, vastupidi, saavad naised, kes lasevad ennast alasti pildistada või osalevad pornofilmides, sellist energiat külluses. Kahjuks nad ei tea, milliseid haigusi võib sellise energia üleküllus esile kutsuda.

Kuuendat energeetilise vampirismi tüüpi kutsutakse allasurumise vampirismiks. Sel juhul hakkab võimule jõudev inimene nautima oma seisundit ja võimu. Tegelikult antakse talle võim tema kohustuste täitmiseks. Liider peab nagu isa oma laste eest hoolitsema. Kui ta aga hakkab teisi ekspluateerima, muutub ta paratamatult energiavampiiriks. Ta haarab nagu ämblik oma võrku igaühe, kes tema mõjuvälja satub, ning hakkab energiat imema, sundides inimesi tegema seda, mis pole neile omane ega võimalda neil tegutseda vastavalt nende loomusele.

Seitsmendat energeetilise vampirismi tüüpi kutsutakse mittemõistmise vampirismiks. See, kelle poole pöördute, teeb näo, et ta teid ei kuule või ei mõista. Kõige sagedamini teevad nii lapsed ja vanurid. Pöördute nende poole mingi palvega, nemad aga jätkavad omasoodu tegutsemist seni, kuni te lõpuks vihastate... Raev kutsub esile suurima energiakao. Seda neile just vaja ongi.

Maare Kivivare „Karma - müüt või tegelikkus? Kas saatuse muutmine on võimalik?“ ilmus Maalehe raamatusarjas „Tarkusepuu