Kutsusin selle mehe endaga kohtuma ja selgitasin talle tema mõistuse tööpõhimõtet, näidates, kui emotsionaalselt ebaküps on vihastada selle peale, kui teised inimesed kirjutavad artikleid, mida tema heaks ei kiida või millega ta ei nõustu.

Ta hakkas mõistma, et peaks andma ajakirjanikule vabaduse end väljendada, isegi kui viimane ei jaganud tema poliitilisi, religioosseid või mis tahes muid vaateid. Samamoodi võimaldas ajakirjanik talle vabaduse kirjutada ajalehele kiri, kus ta väljendas lahkarvamust nende avaldatud väidetega. Ta mõistis, et ka ilma vastumeelsuseta võib kellegagi eriarvamusel olla. Ta teadvustas endale lihtsat tõde, et teda ei saa kunagi mõjutada miski, mida keegi teine ütleb või teeb, sest loeb vaid
tema reaktsioon öeldule või tehtule.

See selgitus oli mehe jaoks tervendava toimega ja ta mõistis, et harjutamisega suudaks ta oma igahommikused raevuhood kontrolli alla saada. Tema naine ütles mulle mõni aeg hiljem, et mees naeris nüüd nii enda kui ka kolumnistide kirjutatu üle. Neil polnud enam väge teda häirida, ärritada ega vihastada. Tänu tema emotsionaalsele tasakaalukusele ja meelerahule on ka haavandid kadunud.

Ma vihkan naisi, aga armastan mehi

Üks erasekretär oli väga kibestunud oma kontoris töötavate teiste tüdrukute peale, sest nad rääkisid temast pidevalt tagaselja ja tema sõnul levitasid ka pahelisi valesid. Ta tunnistas, et talle ei meeldi naised.

Ta ütles: „Ma vihkan naisi, aga armastan mehi.“ Samuti avastasin ma, et ta kasutas kontoris endast madalamal ametikohal olevate naistega rääkides upsakat, kõrki ja ärritavat hääletoonil. Ta mainis, et teised tundsid suurt rõõmu sellest, kui said tema jaoks midagi väga raskeks teha. Naise kõneviisis oli aga teatud pompöössus ning ma sain aru, kuidas tema hääletoon võis mõnele inimesele ebameeldivalt mõjuda.

Kui kõik töötajad sinu kontoris või tehases sulle pinda käivad, siis kas pole võimalik, et see vibratsioon, meelepaha ja ärritus võib olla põhjustatud mingist sinult tulevast alateadlikust mustrist või vaimsest peegeldusest? Me teame, et koer reageerib raevukalt inimestele, kes koeri vihkavad või kardavad. Loomad tajuvad nende alateadlikke vibratsioone ja käituvad vastavalt. Paljud inimesed on enda teadmata sama tundlikud nagu koerad, kassid ja teised loomad.

Ma soovitasin sellele naistevihkajast sekretärile üht protsessi ja selgitasin talle, et kui ta hakkab end samastama spirituaalsete väärtustega ning enesele kinnitama elutõdesid, siis kaoksid täielikult tema hääletoon, maneerid ja viha naiste vastu. Teda üllatas avastus, et viha emotsioon peegeldub ka inimese kõnes, tegudes, kirjutistes ja kõigis elu valdkondades. Ta lõpetas endale omase vastumeelse ja vihase reageerimise.

Ta võttis kasutusele palvetamismustri, mida rakendas oma kontoris regulaarselt, süstemaatiliselt ja kohusetundlikult.

Palve kõlas järgmiselt: „Ma mõtlen, räägin ning tegutsen armastuse, vaikuse ja rahuga. Ma kiirgan nüüdsest peale armastust, rahu, sallivust ja lahkust kõigile tüdrukutele, kes mind kritiseerisid ning
minust tagaselja rääkisid. Ma koondan oma mõtted rahule, harmooniale ja hea tahte soovimisele. Kui ma peaksin hakkama negatiivselt reageerima, siis ütlen endale kindlalt: „Ma mõtlen, kõnelen ja tegutsen endas peituva harmoonia, tervise ja rahu põhimõtete seisukohast. Loominguline intelligentsus juhatab, valitseb ja juhib mind kõigis mu tegemistes.“

Selle praktiseerimine muutis tema elu ning ta avastas, et kogu kriitika ja ärritumine lakkas. Teistest tüdrukutest said kolleegid ja sõbrad, kellega ta võis jagada oma eluteed. Ta avastas, et muuta ei saa mitte kedagi peale iseenda.

Mehe seesmine kõne takistas edutamist

Ühel päeval tuli minu juurde müügimees, kes kirjeldas oma raskusi müügijuhiga koos töötamisest. Ta oli firmas töötanud juba kümme aastat, aga polnud selle aja sees saanud mingit ametikõrgendust ega tunnustust. Ta näitas mulle oma müüginumbreid, mis olid proportsionaalselt kõrgemad kui kõigil teistel temaga samas piirkonnas töötavatel müügimeestel. Mees ütles, et müügijuhile ta ei meeldinud, teda koheldi ebaõiglaselt ning koosolekutel oli müügijuht tema vastu ebaviisakas ja kohati naeruvääristas tema ettepanekuid.

Ma selgitasin, et kahtlemata peitus põhjus suurel määral temas endas ning tema nägemus ja uskumus oma ülemusest peegeldus ka selle mehe reaktsioonis tema vastu. „Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile.“ Mehe vaimne mõõt ehk nägemus müügijuhist oli kui tigedast ja jäärapäisest inimesest. Mees tundis ülemuse vastu suurt kibestumist ja vaenulikkust. Teel tööle pidas ta endaga maha elava vestluse, mille käigus ta müügijuhti kritiseeris, süüdistas, maha tegi ja temaga vaidles.

Kõik see, mida ta vaimselt peegeldas, pidi paratamatult ka ringiga temani tagasi tulema. See müügimees mõistis, et tema seesmine kõne oli väga hävitava toimega, sest tema alateadvusse sisenesid nii ta vaiksete mõtete kui ka emotsioonide intensiivsus ja jõud, nagu ka tema
isiklik müügijuhi hukkamõist ja halvustamine. See kutsus ülemuselt esile negatiivse reaktsiooni ning tõi kaasa ka palju teisi isiklikke, füüsilisi ja emotsionaalseid hädasid.

Mees asus järgnevalt sageli palvetama: „Mina olen oma universumi ainus mõtleja. Mina vastutan selle eest, mida oma ülemusest mõtlen. Minu müügijuht ei vastuta selle eest, mida mina temast mõtlen. Ma keeldun andmast väge mis tahes inimesele, kohale või asjale, et see võiks mind häirida või ärritada. Ma soovin oma ülemusele tervist, edu, meelerahu ja õnne. Soovin talle siiralt kõike head ja tean, et ta saab kõigis oma tegemistes taevast juhatust.“

Mees kordas seda palvet aeglaselt, tasaselt ja pühendunult, sest ta teadis, et tema mõistus on nagu aed, ning kõik see, mis ta sinna aeda istutab, tuleb esile samalaadsete seemnetena. Ma õpetasin talle ka seda, kuidas enne magamaminekut vaimseid mõttepilte harjutada. Ta kujutas mõttes ette, et tema müügijuht õnnitleb teda suurepärase töö, innukuse ja entusiasmi eest, nagu ka klientidelt saadud võrratu reaktsiooni eest. Mees tundis selle kõige ehtsust. Ta tundis ülemuse käepigistust,kuulis tema hääletooni ja nägi tema naeratust. 

Ta lõi tõelise vaimse filmi ja dramatiseeris seda nii hästi, kui vähegi suutis. Ta vaatas selle filmi taas läbi igal õhtul, teades, et tema alateadvus on vastuvõtlik alus, millele võib vajutada oma teadlikud kujutluspildid.

Ta suutis pikapeale jätta märgatava jälje oma alateadvusele protsessi abil, mida võiks nimetada vaimseks ja spirituaalseks osmoosiks, ning see jälg sai automaatselt ka teoks. Juba mõne aja pärast kutsus müügijuht ta San Franciscosse, õnnitles teda ja andis talle uue ametikoha regioonijuhtajana koos saja alluva ja märkimisväärse palgatõusuga.

Kuna mees oli muutnud oma nägemust ja hinnangut ülemuse kohta, siis reageeris viimane ka vastavalt.

Mees vihkas publikut

Üks teatrinäitleja rääkis mulle, et publik oli ta välja vilistanud ja maha karjunud esimesel korral, kui ta laval esines. Ta lisas veel, et näidend oli halvasti kirjutatud ja kahtlemata ei mänginud ka tema
oma rolli eriti hästi. Ta tunnistas mulle avalikult, et vihkas publikut ka mitu kuud pärast seda. Ta kutsus neid lollideks, võhikuteks, rumalateks, kergeusklikeks ja veel muudegi nimedega. Ta lõpetas vastikustundest näitlemise ja läks aastaks apteeki tööle.

Ühel päeval kutsus sõber teda kuulama loengut New Yorgi linnahallis teemal „Kuidas iseendaga hästi läbi saada.“ See loeng muutis tema elu. Ta läks tagasi näitlemise juurde ning hakkas siiralt palvetama publiku ja iseenda eest. Igal õhtul enne lavale minemist väljendas ta armastust ja heatahtlikkust. Ta hakkas harjumuslikult kinnitama, et Jumala rahu täitis kõigi kohalviibijate südant ning nad kõik tundsid innustust ja kergust. Iga esinemise ajal saatis ta publikule armastuse vibratsioone. Nüüdseks on temast saanud suur näitleja, kes inimesi armastab ja austab. Tema heatahtlikkus ja lugupidamine kanduvad üle ka teistele ning muutuvad osaks neist.

Emotsionaalse küpsuse saavutamine

Kellegi teise öeldu või tehtu ei saa sind tegelikult ärritada ega vihastada, kui sina ise seda ei luba. Ainus viis sind ärritada on sinu mõtete kaudu. Kui sa näiteks vihastad, pead sa mõttes läbima neli staadiumit.

Esmalt hakkad sa mõtlema sellele, mis sulle öeldi. Sa otsustad seepeale vihastada ja põhjustad raevu emotsiooni tekke. 

Seejärel otsustad sa tegutseda. Võib-olla ütled ja teed sa midagi sarnast vastu. Sa näed, et mõte, emotsioon, reaktsioon ja tegu leiab kõik esmalt aset sinu peas.

Kui sa saavutad emotsionaalse küpsuse, siis ei vasta sa negatiivselt teiste inimeste kriitikale ega vastumeelsusele. Selle tegemine tähendaks, et oled end langetanud madala vaimse vibratsiooni tasandile ja muutunud üheks selle negatiivse atmosfääriga. Tuvasta enda elu peamine siht ning ära luba ühelgi inimesel, kohal ega asjal sind kõrvale suunata oma seesmisest rahu, tasakaalukuse ja kiirgava tervise tundest.

Armastuse tähendus harmoonilistes inimsuhetes

Psühhoanalüüsi meetodi rajanud austerlane Sigmund Freud on öelnud, et kui inimese isiksuses pole armastust, siis jääb see haigeks ja sureb. Armastus tähendab ka mõistmist, heatahtlikkust ja austust teiste inimeste jumalikkuse vastu. Mida rohkem armastust ja heatahtlikkust sinust kiirgab ja välja voolab, seda rohkem tuleb sinuni ringiga tagasi.

Kui ründad kellegi teise ego ja haavad tema enesehinnangut, siis ei saagi sa tema head tahet endale võita. Tuleb mõista, et igaüks meist tahab tunda armastust ja tunnustust ning uskuda, et ta on selles maailmas tähtis. Teadvusta endale, et ka teised peavad tähtsaks oma tõelist väärtust ja tunnevad sarnaselt sinuga seda väärikust, mis kaasneb kõigi inimeste puhul elupõhimõtte väljenduse kehastamisega. 

Teiste meele järele olemisest pole kasu

Ära luba inimestel end ära kasutada ega sinu üle võimust saada tujutsemise, nutuhoogude või niinimetatud südamerabandustega.

Sellised inimesed on diktaatorid, kes püüavad sind orjastada ja sundida sind nende tahtmist täitma. Ole kindlameelne ja lahke, aga keeldu järele andmast. Teiste meele järele olemisest pole kunagi kasu.

Keeldu osalemast nende pahatahtlikus, isekas ja ahistavas mängus. Tee alati seda, mis on õige. Sa oled siin selleks, et täita oma ideaali ning jääda truuks elu igavestele tõdedele ja vaimsetele väärtustele. 

Ära anna mitte kellelegi väge sind eemale suunata su eesmärgist ja elu sihist, milleks on maailmale oma varjatud annete näitamine, inimkonna teenimine ning kõigile maailma inimestele üha rohkem jumala tarkuse, tõe ja ilu avaldamine. Püsi oma ideaalile truu. Teadvusta endale kindlalt ja absoluutselt, et kõik see, mis panustab sinu rahusse, õnne ja soovide täitumisse, peab tingimata õnnistama ka kõiki teisi inimesi selles ilmas. Üheainsa osa harmoonia on ka terviku harmoonia, sest tervik on sama mis üksainus osa ning üksainus osa on sama mis tervik. Nagu ütleb Paulus, on armastus kõik, mis sa teistele võlgned, armastus on aga tervise, õnne ja meelerahu seaduse täitmine.

Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie „Kolme meistri edu saladused“, kirjastus Pilgrim.