Lükopeeni taset mõõdeti uurimisalustel uuringu alguses ja sellele järgnenud 12 aasta vältel.

Katses osalenud jagati vere lükopeenisisalduse alusel nelja gruppi. 258 madalaima vere lükopeenisisaldusega inimese hulgas diagnoositi 12 aasta jooksul 25 insulti. Kõrge lükopeeninäitajaga inimeste grupis (259 uurimisalust) samal ajavahemikul aga vaid 11. Seega oli insuldioht kõrge lükopeenisisaldusega dieeti pidanud inimeste hulgas 55% madalam.

Dr Jouni Karppi Ida-Soome ülikoolist selgitas: „Uuring lisab tõendeid, et puu- ja köögiviljaderikas dieet on seotud madala insuldiriskiga. Tulemused kinnitavad soovitust süüa puu- ja köögivilju enam kui viiel söögikorral päevas, see viib insultide vähenemisele.“

Karppi sõnul toimib lükopeen antioksüdandina, vähendades põletikku ja hoides ära trombide teket.

Dr Clare Walton Soome Insuldiühingust hoiatab siiski, et ka teiste puu- ja köögiviljade tarbimist ei tohiks unarusse jätta, need kõik on tervislikud.

Teemat soovitakse edasi uurida, et paremini aru saada, miks lükopeen just sellist toimet omab.