Milline vilumus! Tekst kõrval kirjutab: „...püünistevalmistamisest on saanud naiste töö. Selleks ta ju sobiv ongi: kellast kellani, tubane, tervist säästev töö.“ Sõna sai meister Hermiine Saar, kes meenutas, kuidas juba lapsena nägi kodus sarnast pilti. Oli tema isagi kalur, selle järgi tütargi ameti valis.

Jaga
Kommentaarid