Arro sõnul ei peaks inimesed leppima halva elukeskkonnaga, vaid endale tuleks nõuda paremat elukvaliteeti võimaldavat linnaruumi. Nii tuleb saate põhjalikumalt juttu Tallinna linnaruumi praegusest elukeskkonnast ja selle arenguvõimalustest.

Inimese jaoks on suurima kasuteguriga keskkonnaks loodus. Seega - kui oluline on, et linnas oleks inimestel elukoha lähedal mõistliku suurusega rohe- ja sinialad? Mis tähtsust on elurikkusel linnaruumides?

Kuidas kujundada vaimset ja füüsilist tervist toetavat linnaruumi?

1x
00:00