Sügavalt isiklike põhjuste kõrvale saab välja tuua mitmeid olulised aspekte, mis lapse saamist mõjutavad. Neid selgitab sotsioloog ja Tallinna Ülikooli soouuringute dotsent Kadri Aavik.

„Lapse saamist mõjutab esiteks sobiva partneri olemasolu – partneri, kes sooviks lapsi ning oleks valmis ja võimeline jagama võrdset vastutust. Teiseks mõjuteguriks on laste saamist ja kasvatamist toetavad struktuurid ja institutsionaalne keskkond.“

Aavik lisab, et Eestis on üksikemade osakaal Euroopa Liidu suuremaid ja samas on meil endiselt suur sooline palgalõhe. „Uuringud osutavad veel suurele emaduslõivule – pärast laste saamist kaotavad naised sissetulekus ja karjääriredelil palju võrreldes meeste ja lastetute naistega. Ehkki vanemahüvitise süsteem on üsna helde, seisavad paljud vanemad silmitsi sellega, et hüvitiste lõppedes pole lasteaiakohta. Seega pannakse iibepoliitikas rõhku laste saamisele, aga vähem pööratakse tähelepanu vanemate, eriti emade toetamisele.“

Aavik märgib ka seda, et eriti noorte naiste valikuid kujundavad mure keskkonna ja kliima pärast ning ka majanduslikud kaalutlused (üürihinnad jne).

* Nimi toimetusele teada.

Jaga
Kommentaarid