Teenusele jõudnud perekondadest 524 pöördusid sotsiaalkindlustusameti poole ise ning kohtu kaudu suunati teenusele 143 perekonda.

Eduka tulemuse ehk vanemluskokkuleppeni on jõudnud aastaga 217 lapse vanemad (146 perekonda). Neist 23 perekonda suunas perelepitusse kohus ning 123 perekonda esitasid taotluse ise. Kokkuleppele jõuti keskmiselt nelja-viie kohtumisega, mis toimusid kolme kuu vältel.

„Kompromisside leidmine ja avatud suhtlemine on olulised oskused vanemluse kontekstis ning perelepitus aitab vanematel neid oskusi arendada,“ märgib Uudeküll. Ta lisab, et tulemuseni jõutakse lühikese ajavahemiku jooksul, mis on eriti väärtuslik laste heaolu seisukohast, kuna kiiremad kokkulepped tähendavad vähem pinget ja ebakindlust laste elus. „Iga juhtum on aga eriline ning iga pere ei pruugi kiirelt lahenduseni jõuda, kuna vanemad võivad vajada kokkulepete saavutamiseks rohkem aega või täiendavat tuge ning seda tuleb neile pakkuda.“

Siinkohal on oluline on märkida, et perelepitusteenus ei ole siiski kõikidel juhtudel sobilik. Kui peres on esinenud lähisuhtevägivalda, hindab esmalt perelepituse koordinaator individuaalse vestluse käigus lapsevanemate hetkeolukorda, teenuse sobivust ning vanema valmidust osaleda perelepitusteenusel.

Mis on perelepitusteenus?

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kellel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse suhtluskorra, ülalpidamise või hooldusõigusega seotud küsimustes. Teenus on lapsevanematele tasuta.

Lapse suhtluskorra või ülalpidamise osas kokkulepete tegemiseks perelepitusteenuse abil saavad vanemad pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole läbi iseteeninduse või e-kirja teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Hooldusõiguse muudatuse küsimustes tuleb pöörduda esmalt kohtu poole ning kohus suunab vanemad perelepitusteenusele.

Jaga
Kommentaarid