Sellised isikuandmed on Euroopa andmekaitseõiguse järgi eriliigilised ehk eriti delikaatsed ning nende puhul peetakse andmelekete mõju isikutele eriti suureks. „Seetõttu on selliste andmete töötlemine reeglina keelatud ning lubatud vaid piiratud erijuhtudel,“ märgib Eesti Inimõiguste Keskuse digiõiguse ja andmekaitse jurist Mari-Liis Vähi.

Jaga
Kommentaarid