Enim raseduse katkestamise kasuks otsustanud naisi oli vanuses 30 kuni 34 aastat. Suurim langus on toimunud 25 kuni 29-aastaste naiste hulgas: kui veel 2015. aastal katkestati selles vanusegrupis 1027 rasedust, siis eelmiseks aastaks oli see arv langenud 676-ni.

Kõikidest raseduste katkemistest ja katkestamisest moodustasid naise omal soovil tehtud abordid 65,2%. Võrdluseks: 1996. aastal oli see arv 83,7%.

Iseeneslike raseduse katkemisi, sealhulgas peetunud rasedusi registreeriti eelmisel aastal 1569. Võrreldes aasta varasemaga on seda 124 võrra vähem. Raseduse iseensesliku katkemise ja peetunud raseduse puhul loote arengut ei toimu, st loode on surnud ning sageli on vaja meditsiinilist sekkumist.

Iseeneslikud raseduse katkemised moodustasid eelmisel aastal kõikidest raseduse katkemistest ja katkestamistest 7,6%. Aastal 1996 moodustasid sellised raseduse katkemised 9,7%.

Raseduste katkestamised ja katkemisted arvudes

  • Korduvad raseduse katkestamised moodustasid 2022. aastal kõikidest raseduse katkestamistest veidi üle poole (56,6%)

  • Rasedusi katkestanud naistest 28% ei olnud varem sünnitanud

  • 4,9% rasedust katkestanud naistest oli rasedust planeerinud

  • 55% ei kasutanud vahetult enne rasestumist mingeid rasestumisvastaseid vahendeid.

  • 3257 omal soovil raseduse katkestanud naise puhul oli nende elukohariigiks Eesti ja 25 naise puhul oli elukohaks välisriik.

  • Raseduse katkestamise meetoditest kasutati enim medikamentoosset meetodit, mis moodustas koguarvust 87,5%.

Abortiivsuskordaja (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 1000 fertiilses eas (15–49-aastaste) naise kohta oli 12,0; 2021. aastal oli see 11,9, kuid aastal 2000 oli see näitaja 37,2.

Abordimäär (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 100 elussünni kohta) oli möödunud aastal 29,9; eelmisel aastal 25,5, kuid aastal 2000 oli vastav näitaja 97,9.

Jaga
Kommentaarid