Sel nädalal toimuva festivali Baltic Pride puhul jagame teiega lühikest seletavat sõnastikku, mille abil seksuaal- ja soovähemusi paremini mõista.

Mida kõik need tähed tähendavad?

Sõnade seletused on pärit Eesti LGBT+ Ühingu kodulehelt.

Lesbi

Naine, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet naiste vastu. Keeleliselt on korrektne öelda ka „homoseksuaalne naine“.

Gei

Mees, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet meeste vastu. Kasutatakse ka üldnimetusena nii homoseksuaalsete meeste kui ka naiste kohta. Keeleliselt on korrektne öelda ka „homoseksuaalne mees“.

Biseksuaalne inimene

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja/või seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu. Mõned inimesed defineerivad end biseksuaalsetena, kui neile meeldivad naised ja mehed, teised defineerivad biseksuaalsust kui külgetõmmet endaga samast soost ja ükskõik millisest teisest soost inimeste suhtes. Biseksuaalsus erineb panseksuaalsusest selle poolest, et biseksuaalsele inimesele on sugu külgetõmbe tekkimisel üldiselt oluline, panseksuaalsuse puhul pigem mitte.

Transsooline inimene

Inimene, kelle sünnil määratud sugu ei ühti tema tunnetusliku sooga. Pole teada, kuidas transsoolisus kujuneb. Transsoolise inimese sooline üleminek võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni.

Siiani sageli kasutatav transseksuaalsuse mõiste ei ole transsoolisuse sünonüüm. See on eksitav mõiste, kuna tegu on sugu, mitte seksuaalsust puudutava sõnaga. Transseksuaalsuse mõistet kasutatakse tänapäeval peamiselt kitsas meditsiinilises mõistes, mis ei kehti kõigi transsooliste inimeste kohta.

Kväär ehk queer

Inimene, kes ei soovi kanda kitsast silti oma soo või seksuaalsuse kirjeldamiseks. Algselt tähistas see mõiste protesti heteronormatiivse süsteemi vastu, nüüdseks on sellest saanud ka identiteedisilt. Kasutatakse nii nimi- kui omadussõnana.

Intersooline inimene

Inimene, kes on sündinud kehaga, mille sugukromosoomid, hormoonitasemed või muud füüsilised asjaolud ei vasta bioloogilise naise või mehe normidele. Intersoolisus võib olla tuvastatav sünnil, aga võib ka selguda vanemas eas. Kui see ei tekita inimesele vaevusi, siis ei vaja see meditsiinilist sekkumist. Üks suurimaid probleeme on see, et intersoolisi lapsi opereeritakse ilma nende nõusolekuta, mis võib hilisemas elus neile keha- või identiteediprobleeme tekitada.

Aseksuaalne inimene

Inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalset külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või ainult teatud tingimustel. Aseksuaalne inimene võib, aga ei pruugi soovida füüsilist, romantilist või platoonilist lähedust. Aseksuaalne inimene võib olla hetero-, homo-, biseksuaalne vms. Aseksuaalsus ei tähenda tingimata libiido puudumist, näiteks võib aseksuaalne inimene masturbeerida. Aseksuaalsus erineb teadlikult seksist hoidumisest ja tsölibaadist, mis on motiveeritud inimese isiklikest tõekspidamistest.

Tartu Pride 2022

Mida sümboliseerib pluss?

Plussmärgiga tähistatakse neid, kes ei samastu ühegi eelpool nimetatud lühendis oleva tähega, näiteks inimesed, kes identifitseerivad end panseksuaalidena või asooliste ehk sootute inimestena.

Ühtlasi võimaldab see sümbol spektrit laiendada ja kaasata kõiki seksuaalse orientatsiooni, sooidentiteedi, soolise eneseväljenduse ja sootunnustega inimesi.

Miks nii palju erinevaid lühendeid?

Seksuaal- ja soovähemusi tähistas pikka aega sõna „gei“, kuid 1980ndatel võeti kasutusele lühend LGB. Pärast seda on akronüüm kiiresti arenenud. Juba 1990ndatel liideti lühendisse transsooliste kogukond ja hakati kasutama LGBT.

Lühend LGBTQ on kasutusel 1996. aastast. Q-täht viitab kvääridele ehk inimestele, kes ei identifitseeri end heteroseksuaalsetena või cis-soolistena ehk paiksoolistena (inimene, kelle sünnil määratud bioloogiline, juriidiline ja tunnetuslik sugu kattuvad – toim). Samuti viitab see neile inimestele, kes ei ole oma seksuaalset identiteeti, seksuaalset sättumust või sugu veel leidnud (ingl questioning).

Intersooliste ja aseksuaalsete inimeste kaasamiseks lisatakse lühendisse I- ja A-täht.

Olukorras, kus kasutusel on eri lühendid, aitab plussmärgi lisamine hõlmata kogu soo ja seksuaalsuse spektrit.

Osa aktiviste ja seksuaalsuse uurijaid on aga seisukohal, et termin LGBT on vananenud ning selle asemel tuleks kasutada SOGI (seksuaalne orientatsioon ja sooidentiteet, ingl sexual orientation and gender identity), sest see ei rõhuta vähemuseks olemise aspekti ja normaliseerib erinevaid soo- ja seksuaalidentiteete.

Tartu Pride 2022

Mis on Baltic Pride?

6. juunil algab LGBT+-kogukonna kultuurifestival Baltic Pride 2023, mis üle kuue aasta on taas leidnud tee Tallinnasse.

Baltic Pride’i nädala programmis on palju üritusi, näiteks vikerkaarekangelaste gala, rahvusvaheline konverents „Kväärikas keskkond, turvalisem Eesti!“, näituse „„Niisugustest“ LGBT-aktivismini. 20. sajandi lood seksuaal- ja soovähemustest Eestis“ avamine, komöödiaetendus ja perepäev.

Laupäeval, 10. juunil toimub Baltic Pride’i rongkäik, kuhu on oodatud osalema nii Eesti kui Balti riikide LGBT+-kogukond, sõbrad ja toetajaid, et näidata toetust mitmekesisusele ja võrdsusele. Rongkäik algab kell 13 Harju tänavalt ja suundub edasi Rävala puiesteele linnaruumifestivali alale, kus peale rongkäigu lõppu toimub kogukonnaartistidega vabaõhukontsert ja piknik.

Tallinn on võõrustanud Eesti, Läti ja Leedu LGBT+-kogukondade ühist festivali Baltic Pride 2011., 2014. ja 2017. aastal.

Esimene Baltic Pride’i nime kandev festival toimus 2009. aastal Riias.

Festivali rahastab USA valitsus.

Jaga
Kommentaarid