1x
00:00

„Eesti poliitilises kultuuris kehtib põhimõte, et tugevam võtab kõik ehk tihti otsustatakse ja tegutsetakse jõupositsioonilt. Seejuures ei arvestata, kui palju selle tulemusel on tegelikult kaotajaid,“ ütleb Kallas ja lisab „Teistega arvestamist peetakse meil nõrkuse märgiks. Poliitikas on aga oluline kompromisside ehitamise oskus ja eeskujuks peaks olema Põhjamaadele omasem pehmem poliitiline kultuur.“ Ta märgib, et meie eesmärk peaks olema lahendada probleeme nii, et kaotajate arv oleks võimalikult väike.

Kallas viitab, et üheski ühiskonnas ei ole naistel kerge laste kasvatamist, karjääri ja ühiskondlikku aktiivsust ühildada. „Erinevate rollide vahel žongleerimine on igal pool keeruline. Aga siin on küsimus, kuidas ühiskond naisi toetab.“ Tema sõnul ei ole Eesti ühiskond naiste suhtes õiglane. „Ühiskonna maskuliinsuse juures oskame me aga naistena teha alati „head nägu,“ arutleb Kristina.

„Olen elanud mitmetes riikides ning näinud, kuidas neis suhtutakse naise erinevatesse rollidesse. Näiteks Vietnamis ei ole ema ja laps kunagi üksi ning kogu suguvõsa toetab. Emad ja lapsed on ühiskonnas väärtustatud.“ Ta toob näite ka Venemaalt, kus lapsed on siiani justkui täiskasvanute maailmast ära lõigatud. „Nad ei ole teretulnud avalikes kohtades ja näiteks rongis edasi-tagasi jooksmine on lausa lubamatu,“ kirjeldab Kallas. Eesti kohta ütleb ta, et meil arvestatakse lastega, kuid samas ei toetata naisi piisavalt emadena.

„Ma olen väga õnnelik naine, sest meil on abikaasaga mõlemal suurepärased vanemad, kes meid on toetanud. Iga naine teab, mitu last ta suudab üles kasvatada ja just nii palju lapsi ta ka sünnitab. Mina teadsin, et mul on olemas tugivõrgustik ja me saame alati toetuda nendele,“ tunnustab kolme lapse ema Kristina Kallas oma ja abikaasa vanemaid.

„Kasvasin üles Kiviõlis kakskeelses perekonnas ajal, kus tänaval võis saada peksa ainuüksi sellepärast, et oled eestlane. Minu vanemad aga õpetasid mind nägema suurt pilti ning kuulama ka teiste arvamusi ja seisukohti,“ meenutab Kallas.

„Nüüd on teaduri ja õppejõuna minu valdkonnaks etnopoliitika. See on valdkond, kus on empaatilise intelligentsuse oskus väga oluline – oskus panna ennast teise grupi olukorda ja otsida lahendusi probleemidele nende vaatenurgast lähtuvalt, sealt algab kompromisside otsimine,“ kirjeldab Kallas oma eriala.

Kuula saatest ja saad teada, miks ütleb Kristina Kallas, et Eestis puudub usaldus naiste suhtes.

Jaga
Kommentaarid