Arendamine tähendab elamumesside mõistes ka seda, et e n n e elanike sissekolimist ehitatakse valmis juurdepääsuteed – ja mitte ainult autodele! – koos haljastusega. Liidetakse piirkond liinivõrgustikku, vajadusel püstitatakse uus kodupood ning rajatakse k o h e kogukondliku ühistegevuse alad: veeäärsetes piirkondades sadam, ujumiskohad, laste mänguväljakud, kogukonnaaiad ning isegi kogukonnakeskus. Suuremate alade puhul ka lasteaed ja eakate päevakeskus, need asuvad tihti ühes hoones. Elektri-, vee- ja jäätmemajandus on neis piirkondades rajatud keskkonnateadlikkust ja tehnika viimast sõna arvestades. Igal pool, kuhu vaatad, näed loodushoidu ja säästvat majandamist.

Jaga
Kommentaarid