Kuidas luua tervislikud harjumused nutiseadmes?

Clanbeat aitab õpetajatel toetada õpilase heaolu ja iseseisvumist õppimisel. Aitab kujuneda noorel ennastjuhtivaks õppijaks, kes oskab toetada ka iseenda heaolu.

Triumf Health on laste jaoks loodud mängukeskkond, mis on tasuta kättesaadav.

Laps õpib seal läbi tegevuse, läbi mängukeskkonna. Läbi mängumaailmas tegutsemise saab laps vähendada hetkelise olukorra vaimset koormat ning saab psühholoogilist tuge koos toimetuleku tehnikatega.

Käitumine muutub sisemiseks läbi mängu. Saade on vajalik kuulamine lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja kõigile, kes tegelevad või töötavad lastega.

1x
00:00