„Armastuse muusika on otsetee südametarkuse juurde!“

„Inimene muutub. See on hea ja loomulik. Vahel muutud nii palju, et sünnid justkui uuesti, teistsuguse inimesena. Ja siis teed selles uues muutunud olekus esimesi samme. Need on nagu aastase lapse omad: oskamatud, veidi ohtlikud, liigutavad.“

„Muusika ülesanne on maailma nutmapanev valu pöörata pisaraid kiskuvaks iluks!“

„Mulle meeldib päris empaatia! See on võime teiste elusolendite tundeid ja vajadusi tajuda ja mõista. Mitte teiste arvamuse kui ebameeldiva paratamatusega vaikiv leppimine, vaid tugev armastuse ja tahtejõu väljendus, mis teeb rahu maailmas võimalikuks.“

„Andestan endale, andestan teistele ja palun, et teised mulle andeks annaks. Leian aja möödudes sisemise rahu ja kirjutan loo, pealkirjaks „Armastusest piisab!“

„Mis erinevus on lihtsa ja primitiivse vahel? Primitiivne = rumal, lihtne = geniaalne.“

„Mulle meeldib päris sõprus: kahe inimese vastastikune tingimusteta hoolimine. See on usaldav ja abivalmis suhe, mitte pelgalt enda vajaduste rahuldamise tungist ja kasust lähtuv ajutine kokkulepe, mis on huvi kadumise vastu kindlustamata!“

„Armastuses me kõik elame ja hingame. Kes seda ära tunneb, tahab suhelda endasugustega!“

„Me ei tee elus olulisi muutusi enne, kui on piisavalt valus. Kahjuks just nii see sageli on. Arvan, et tähtis on aga olla tark ja ära tunda, millal on muutusteks õige, mitte viimane aeg!“

Oleg Pissarenko on sündinud 1978. aastal Narvas. Ta on avaldanud kaheksa autorialbumit, esimese 2002. aastal Oleg Pissarenko Quarteti koosseisus. Pissarenko on pälvinud presidendilt V klassi ordeni ja ERR-ilt aasta muusiku tiitli.