Seletus näib peituvat kohmetukstegevas mõttes, et isegi siis, kui inimeses on armastamissoov rahuldatud, ei õnnestu tal alati rahuldada igatsemisvajadust. Nii nagu armutakse inimesesse, keda põhjalikult ei tunta, igatsetakse midagi või kedagi, kellega kaasneb magusvalus kättesaamatus. Keerulist tunnet, mida on sõnadega raske kirjeldada, väljendab molbertil punane värv.

Jaga
Kommentaarid