Või teine näide. Kui sünnib lapsi, läheb tarvis rohkem ruumi; lahkuvad lapsed pesast, on ruumi ülearu. Päriselt elab inimene ajamomendis, mis praegu käes, ja vahenditest, millest tal täna peab jätkuma ja tegelikult jätkubki. Selline on parasjagu-sõna kahetine tähendusväli.