Käime Helen Tombergiga läbi mõned probleemid, mida advokaadibüroos tihti käsitletakse.

1. Mida kujutavad endast mõisted “varaühisus” ja “varalahusus”, mis puudutavad kõiki abielupaare?

Varaühisuse korral kuulub vara mõlemale abikaasale ühiselt – sõltumata sellest, kumma abikaasa nimel see on ostetud ja kumb on selle eest maksnud. Varalahususe korral ühist vara ei teki. See tähendab, et vara, aga ka laenukohustused on vaid selle abikaasa omad, kelle nimel need on omandatud või võetud.

Varaühisuse varasuhe on ennekõike toeks sellele abikaasale, kes jääb näiteks ühiste laste kasvatamise tõttu koduseks ja on iseseisva sissetulekuta. Tehinguid ühisvaraga ei või üks abikaasa üldjuhul teha ilma teise nõusolekuta. Kuid perekonna eluaset ei või abikaasa üksinda käsutada isegi siis, kui tegemist on tema lahusvaraga.

2. Kui vabaabielus paar ostab koos korteri, kuid laenuleping sõlmitakse vaid ühe nimele, mis saab sellest varast siis seaduse silmis, kui paar lahku läheb?

3. Pärast lahutust on tüli hooldusõiguse üle kerge tekkima. Kas üks vanem võib panna lapse enda valitud kooli ja huviringi, ilma et see oleks teise vanemaga kooskõlastatud? Kas last võib lasta ristida ilma teise vanema nõusolekuta?

4. Kas üks vanem saab seaduse silmis teist ähvardada sellega, et keelab tal lapsega kohtuda?

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid