Kuusküll ütleb, et juba praegu on neil ka tavahooldekodus dementseid ja muude psüühiliste häiretega inimesi, moodustades ligikaudu veerandi kõikidest hooldekodu elanikest. Nende seas on palju inimesi, kellele teised hooldekodud ei ole saanud teenust osutada dementsuse või mõne teise psüühikahäire diagnoosi tõttu. „Tegelikult saavad kergemad dementsed väga edukalt teiste eakatega koos elatud, neile tuleb lihtsalt rohkem tähelepanu pöörata ja muidugi valida sobivaid toanaabreid. Väga oluline on ka töötajate koolitamine, seetõttu avasime oktoobris koostöös Tallinna tervishoiu kõrgkooliga hooldustöötajate töökohapõhise õppegrupi.”