Eesti meelesõõlaja ehk psühhoanalüütiku Ants Parktali vaatenurgast ei eristu soomeugrilasest (edaspidi sugrilane) isa ja ema teineteisest nii teravalt, kui seda indoeuroopa (edas­pidi igermaani) psühhoanalüüsi teooria väidab: et ema toob lapse ellu hingestatud tundeelu ja isa loogiliselt mõtestatud tähendused. Sugri maailmas on mõlema vanema mõtlemisviisid olnud ja on praegugi animistlikku laadi, kusjuures ema on enam kallutatud inimsuhete hingestatuse poole ja isa rohkem ümbruskonna ehk looduse hingestatuse poole.

Terve meele ja küpse hingega sugri isade kõrval kasvavad poisid tõelisteks hambameesteks, kes on suhetes vastutusvõimelised ja oskavad vajadusel ka mängida – kuna nad on võimelised tegelikkust mõttekujutustest eristama.

Ants Parktali mõtisklust, kuidas mehe suhe isa ja emaga mõjutab tema meheksolemist ja maailmavaadet ning milliseks kasvab mees ilma isata, juba edasi artiklist.